[OGŁOSZENIE] OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBIERZYCE o przystąpieniu do sporządzenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce

  • 31.12.2020, 09:31 (aktualizacja 15.01.2021, 13:04)
[OGŁOSZENIE] OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY KOBIERZYCE  o przystąpieniu do sporządzenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kobierzyce uchwał:

  1. Nr XXIII/470/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego przy ul. Klecińskiej, Towarowej, Handlowej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie (A166);
  2. Nr XXIII/472/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Wrocławskiej i Kwiatowej we wsi Domasław (C43);
  3. Nr XXII/444/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-środkowej części obrębu Cieszyce (G52);
  4. Nr XXIII/473/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Małuszów (B50z);
  5. Nr XXI/414/2020 Rady Gminy Kobierzyce dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publicznego ciągu pieszo-rowerowego i publicznego pieszo-jezdnego położonych w północnej części obrębu Małuszów (B88);
  6. Nr XXIII/471/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Brzoskwiniowej, Świdnickiej i Zdrowej we wsi Tyniec Mały (B89);
  7. Nr XXIII/474/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Leśnej w południowo-zachodniej części wsi Tyniec nad Ślęzą (J14).

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych planów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, w terminie do 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: e-mail: [email protected] opatrzone tematem „wniosek – mpzp …(symbol np. A166)”. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz znaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Kobierzyce informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie pod adresem: www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

 

__1

Podziel się:


Pozostałe