Gmina Kobierzyce – to wspólna sprawa

  • 08.04.2021, 18:38 (aktualizacja 08.04.2021, 18:55)
 Gmina Kobierzyce – to wspólna sprawa
z Ryszardem Pacholikiem, Wójtem Gminy Kobierzyce i Piotrem Kopciem, Zastępcą Wójta Gminy Kobierzyce rozmawia Maciej Wełyczko

Przed nami drugie już od wybuchu pandemii COVID-19 Święta Wielkanocne. Czego życzy Pan mieszkańcom Gminy Kobierzyce i jak sam spędzi Święta?

Ryszard Pacholik. Przede wszystkim życzę wszystkim zdrowych i pogodnych świąt!

Apeluję: przestrzegajmy obostrzeń i zaleceń władz, nie spotykajmy się poza gronem domowników. Wytrzymajmy jeszcze kilka tygodni. Grono osób zaszczepionych szybko rośnie, ale epidemia wciąż jest bardzo groźna. Sam spędzę Święta w domu. Nie dajmy się chorobie i nie traćmy pogody ducha. Musimy razem przejść przez niełatwe doświadczenie pandemii.

W poprzednim wydaniu Gazety Sąsiedzkiej pisaliśmy o skargach mieszkańców Tyńca na nocny hałas dobiegający do strony strefy ekonomicznej i interwencji posłanki Zielonych w tej sprawie. Czy Gmina może pomóc w tej sprawie?

Piotr Kopeć. Tak. Skargi docierają również do nas. Sam jestem mieszkańcem Tyńca Małego. Część Tyńca Małego, zwłaszcza ta w okolicach szkoły narażona jest na hałas zarówno z zakładów przemysłowych, jak i od ruchliwej drogi – dlatego trudno jest dziś precyzyjnie wskazać źródło hałasu. Rozmawiałem na temat skarg z dyrektorem Strefy EURO-PARK Kobierzyce, obiecał uczulić firmy działające na terenie Strefy. Jako Gmina rozważamy zainstalowanie własnych mierników hałasu, być może na budynku szkoły. Z całą pewnością będziemy bacznie przyglądać się sprawie zgłaszanego przez mieszkańców hałasu w Tyńcu Małym.

Skargi mieszkańców Tyńca Małego dotyczą również zatłoczonego do granic możliwości ronda w pobliżu Amazona

Piotr Kopeć. To prawda. Mieszkańcy przygotowali petycję w sprawie ronda – to inicjatywa oddolna, z której się bardzo cieszę. Samo rondo i związany z nim węzeł noszą nieco mylącą nazwę „Kobierzyce” (chociaż położone są w pobliżu Tyńca Małego i Bielan Wrocławskich), znajduje się w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przebudowa ronda i układu komunikacyjnego wokół niego są absolutnie niezbędne. Prace te powinny być wykonane wraz z budową obwodnicy – niestety, tak się nie stało. A rondo nie jest już w stanie udźwignąć potężnego ruchu osobowego i ciężarowego, wjeżdżają na nie TIR-y z centrów logistycznych, Amazona itd. Chcielibyśmy, by zostało gruntownie przebudowane, na wzór ronda przy ul. Granicznej – z bypassami dla skręcających w prawo. Petycja mieszkańców jest dla nas bardzo ważnym elementem w rozmowach z GDDKiA.

W trakcie ostatniego posiedzenia Rady Gminy Kobierzyce przegłosowane zostały zmiany w budżecie Gminy. Z czego wynika ta nowelizacja?

Ryszard Pacholik. Głównym powodem nowelizacji budżetu było przesunięcie o jeden rok realizacji ważnego zadania – rozbudowy szkoły w Wysokiej. Jest to z punktu widzenia budżetu naszej Gminy bardzo poważna kwota – ponad 5,6 mln zł.

Piotr Kopeć. Oczywiście szkoła w Wysokiej zostanie rozbudowana – zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia jej realizacji o jeden rok. O przyczynach opóźnienia, bardzo smutnych i zupełnie od nas niezależnych rozmawialiśmy już kilkukrotnie na łamach Gazety Sąsiedzkiej. Przypomnę w skrócie: projektant, którego Gmina wybrała w przetargu nieoczekiwanie zmarł. Po jego śmierci prace dokończyło założone przezeń biuro projektowe. Gdy ogłosiliśmy na podstawie tego projektu przetarg, potencjalni wykonawcy zgłosili tak wiele pytań i wątpliwości, iż uznaliśmy, że dokumentacja wymaga gruntownych poprawek. Pierwsza firma, która zabrała się za poprawę dokumentacji nie doceniła chyba stopnia komplikacji tego zadania i – po pewnym czasie, poddała się. Poprawki powierzyliśmy więc kolejnemu, sprawdzonemu projektantowi, który odpowiadał m.in. za kształt szkoły w Tyńcu Małym.

Na jakim etapie jest dziś sprawa rozbudowy szkoły?

Piotr Kopeć. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień z dyrekcją szkoły w Wysokiej, która ma własne uwagi i propozycje, związane m.in. z bezpieczeństwem dzieci i automatyzacją pewnych procesów. Uwagi szkoły są oczywiście bardzo ważne – nowa część szkoły będzie integralną częścią placówki istniejącej, dlatego wiele elementów, np. monitoring, musi być zaprojektowanych w sposób umożliwiający integrację. Spodziewamy się zakończenia projektu w okresie mniej więcej czterech- sześciu tygodni. Potem planujemy rozpisanie przetargu. Procedura przetargowa, wraz z pytaniami zajmuje średnio 3-5 miesięcy. Zakładając, że przetarg powiedzie się, prace będą mogły rozpocząć się latem lub wkrótce po wakacjach. Realizacja budowy w tej skali trwa zwykle ok. 2lata. Możemy więc powiedzieć, że najbardziej realnym terminem oddania do użytku nowej części szkoły w Wysokiej jest wrzesień 2023 – mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, ale zależy to, jak widać, od wielu czynników.

Powstanie nowy budynek na jedynej działce należącej do Gminy w sąsiedztwie szkoły, czyli obecnym boisku- łączce. Powstaną w nim sale lekcyjne wraz z całym zapleczem oraz mała sala gimnastyczna. Obok nowego budynku powstanie również niewielkie, przyszkolne boisko.

Ryszard Pacholik. Rozbudowa szkoły w Wysokiej jest dla nas zadaniem priorytetowym – to obecnie najbardziej obciążona placówka na terenie Gminy Kobierzyce. Obecnie odczuwamy to mniej z uwagi na lockdown, ale przecież wszyscy mam nadzieję, że dzieci będą mogły wrócić jak najszybciej do normalnej nauki w klasach.

Na co zostaną spożytkowane przesunięte kwoty?

Piotr Kopeć. Jednym z ważniejszych jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach po zakończeniu projektu rozbudowy kanalizacji – mówimy tu zwłaszcza o drogach szutrowych, na których wykonawca prac kanalizacyjnych nie miał takiego obowiązku. Położenie asfaltu w takich miejscach bardzo poprawia jakość życia okolicznych mieszkańców. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. miliona złotych. Kolejny cel dotyczy współpracy z Powiatem Wrocławskim, który złożył wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi pomiędzy Domasławiem a Tyńcem Małym – bardzo dziś ruchliwej, wąskiej i niebezpiecznej drogi powiatowej. Jest tam wprawdzie oświetlenie, są ograniczenia prędkości, ale nie o taki standard nam chodzi. Drogę trzeba przebudować, wybudować m.in. brakujące chodniki, koszt zadania szacowany jest na ponad   10 mln zł. Powiat Wrocławski poprosił nas o wsparcie finansowe. W tym roku przeznaczymy na ten cel milion złotych, w dwóch kolejnych po pół miliona. Wkład Gminy wyniesie więc łącznie dwa miliony, reszta pochodzić będzie od Powiatu Wrocławskiego i ze środków zewnętrznych.

Otwierają się realne możliwości rozmów na temat budowy drugiego toru kolejowego Linii Kolejowej 285 z Wrocławia Głównego przez Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce w kierunku Sobótki. Zaproponowaliśmy uchwałę wspierającą zlecenie przez Marszałka Dolnego Śląska studium techniczno- finansowego tego przedsięwzięcia. Jest to warunek do złożenia wniosku w ramach programu Kolej Plus. Współpracujemy w tym zakresie z Wrocławiem, Powiatem i Wrocławskim i oczywiście Marszałkiem Dolnośląskim, który jest liderem projektu. Nasz szacunkowy wkład w dokumentację wynosi ok. 200 tys. Ok. 1,3 mln. zł to koszt ratowania pałacu w Kobierzycach siedziby Urzędu Gminy a przede wszystkim cennego zabytku na skalę całego Dolnego Śląska. Pod nadzorem konserwatora zabytków odbywa się remont elewacji, dachu, wymiana okien i drzwi. Trwają prace nad zabezpieczeniem zabytku przed wilgocią. Urząd Gminy Kobierzyce pracuje normalnie – ograniczenia wynikają jedynie z sytuacji pandemicznej. Spotykamy się z mieszkańcami przy zachowaniu odpowiednich reżimów bezpieczeństwa. Oczywiście, wiele spraw załatwiamy dziś on-line, można więc powiedzieć, że okres pandemii jest najwłaściwszy na wykonie remontu pałacu, który i tak należało bezwzględnie wykonać. Trudno w tym miejscy wymienić wszystkie wydatki uwzględnione w nowelizacji budżetu, ale starałem się przybliżyć najważniejsze.

Kiedy możemy oczekiwać przedstawienia projektów zmian w komunikacji – zwłaszcza budowy nowych dróg?

Piotr Kopeć. W czerwcu będziemy chcieli zaprezentować mieszkańcom Gminy wstępną koncepcję rozbudowy dróg. Nie chciałbym teraz mówić o szczegółach, gdyż projekt nie jest jeszcze zatwierdzony – główną jego intencją jest usprawnienie komunikacji w północnej, podwrocławskiej części Gminy. Mówimy o budowie zupełnie nowych dróg w perspektywie dziesięciu lat. Na południu Gminy Kobierzyce chcemy zadbać mocniej o bezpieczeństwo na drogach przelotowych przez wsie. O jednym z elementów koncepcji rozmawialiśmy już na łamach „Sąsiedzkiej” – myślę, że połączenie Bielan Wrocławskich z ulicą Kobierzycką na wrocławskiej Klecinie powinno być wykonane jako pierwsze.

Trwa budowa „małej obwodnicy Bielan Wrocławskich” czyli łącznika drogowego w pobliżu Basenu Ślęza – jak przebiegają te prace?

Piotr Kopeć. Myślę, że prace zostaną zakończone w terminie, czyli do połowy bieżącego roku. Pojawiły się pewne problemy techniczne, teren okazał się podmokły, konieczne jest wykonanie specjalnej stabilizacji. W przyszłości myślimy o połączeniu tej „małej obwodnicy Bielan Wrocławskich” z ulicą Przestrzenną – w pobliżu granicy ze Ślązą. Pozwoliłoby to kierowcom na uniknięcie tworzących się korków przy przejeździe kolejowym w Bielanach Wrocławskich.

Jak przebiega rewitalizacji linii Kolejowej 285 z Wrocławia do Sobótki?

Ryszard Pacholik. Jesteśmy w kontakcie z wykonawcami. Prace postępują zgodnie z nowym harmonogramem. Przypomnę, że pierwotnie zakładano uruchomienie pierwszych pociągów jeszcze w tym roku. Wedle nowego planu stanie się to ok połowy roku 2022. Prace są jednak, jak widzimy – zaawansowane i postępują szybko.

Piotr Kopeć. Zleciliśmy specjalne opracowanie pod kątem naszej Gminy. Ma wskazać optymalny sposób organizacji miejsc parkingowych przy przystankach, tzw. Park and Ride w miejscowościach innych niż Bielany Wrocławskie, gdzie budowa takiego parkingu jest już na etapie przetargu. Myślimy o podobnych rozwiązaniach w Domasławiu, Kobierzycach i innych miejscowościach.  Widzieliśmy już projekty nowej infrastruktury kolejowej w Kobierzycach. Pojawią się cztery nowe torowiska zabezpieczające mijanie się pociągów i rozjazd. Widzieliśmy też projekty zupełnie nowych przystanków. Do dawnej funkcji nie wrócą niestety stare stacje kolejowe – mieszkają w nich ludzie, którzy często wykupili swoje mieszkania, czasem w zabytkowych budynkach wymagających dużych nakładów na remonty.

Od kilku lat piszemy o największym projekcie infrastrukturalnym w historii Gminy Kobierzyce – budowie systemu kanalizacyjnego wartego ponad 100 mln. Czy mieszkańcy podłączają się już do kanalizacji?

Piotr Kopeć. Jesteśmy u progu końcowego etapu tej potężnej inwestycji, ale tkwimy w pewnym okresie przejściowym. Nie mamy jeszcze prądu we wszystkich pompowniach. Ale okres masowego przyłączania się mieszkańców jedenastu skanalizowanych miejscowości jest bardzo bliski.  W niektórych miejscowościach mieszkańcy zjednoczyli się i grupowo zamawiają projekty przyłączy. Są też wsie, w których świadomość obowiązku przyłączenia się do sieci nie jest jeszcze wysoka. A przypominam – mówimy o obowiązku prawnym! Umowa na realizację projektu mówi wyraźnie, iż podłączeni mają być wszyscy mieszkańcy jedenastu wsi o których mowa. Na początku, jak zwykle prosimy, przypominamy – później będziemy jednak musieli wymagać. Mieszkańców, których faktycznie nie stać na wykonanie projektu i wykonania podłączenia prosimy o kontakt, będziemy starali się pomagać w takich indywidualnych przypadkach, również we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Na koniec. Zbliża się ostateczny termin rozliczania deklaracji PIT. Apelujecie panowie o rozliczanie ich w Gminie Kobierzyce?

Ryszard Pacholik. Oczywiście! Aby rzeczy, o których rozmawiamy mogły się zrealizować, potrzebne są wpływy z podatków. Pojawia się czasem opinia, że Gmina Kobierzyce jest bardzo bogata – ale rzeczywistość wygląda tak, że nie mamy żadnych „dodatkowych” środków. Jesteśmy gminą rozwijającą się bardzo szybko – rozwój ten wymaga jednak ogromnych środków na infrastrukturę, o czym rozmawiamy przez większą część tego wywiadu. Środki na poprawę jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwo, ciągłą rozbudowę placówek edukacyjnych – to wszystko zależy od podatków wpłacanych przez naszych mieszkańców. Dlatego prosimy – płać podatki, tam, gdzie mieszkasz! Od tego naprawdę zależy bardzo wiele. Gmina jest wspólnotą, naszą wspólną sprawą – dbajmy o nią razem.

Dziękuję za rozmowę

 

 

 

 

 

 

__1

Zdjęcia (2)

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.gazetasasiedzka.hmn-media.pl z siedzibą we Wrocławiu. Firma HMN-MEDIA Maciej Welyczko jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe